rodina > Zprávy > Novinky z oboru

Zvedák bagru několik elektromagnetických ventilů

2022-03-06

Klasifikace solenoidových ventilů.


Elektromagnetické ventily se v zásadě dělí do tří kategorií:

1. Přímo působící solenoidový ventil: Když je solenoidová cívka pod napětím, generuje elektromagnetickou sílu ke zvednutí uzavíracího členu ze sedla ventilu a ventil se otevře; při odpojení napájení elektromagnetická síla zmizí, pružina přitlačí uzavírací člen na sedlo ventilu a ventil se uzavře.

2. Krokový přímočinný solenoidový ventil: Jedná se o kombinaci přímočinného a pilotně ovládaného typu. Pokud není tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem, po zapnutí napájení elektromagnetická síla přímo tlačí řídicí ventil a uzavírací část hlavního ventilu směrem nahoru. Zvedněte, ventil se otevře.

3. Pilotní solenoidový ventil: Při elektrifikaci elektromagnetická síla otevře pilotní otvor, tlak v horní komoře rychle klesá a kolem uzavíracího prvku se vytvoří tlakový rozdíl mezi horní a spodní stranou a tlak kapaliny tlačí uzavírací prvek pohybovat nahoru a ventil se otevře;

Když je napájení vypnuto, síla pružiny uzavře pilotní otvor, vstupní tlak přes obtokový otvor rychle vytvoří tlakový rozdíl kolem uzavíracího členu ventilu a tlak tekutiny tlačí uzavírací člen, aby se posunul dolů, aby se ventil uzavřel.